ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Στοιχεία Επικοινωνίας

Ιωάννου Δαμασκηνού 7, Πάτρα

Δευτέρα έως Παρασκευή,
08:00 - 15:00 & 18:00 – 20.30
εκτός Τετάρτης
Σάββατο, 08.00 – 14.00

Φόρμα Επικοινωνίας