ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ – ΑΥΤΟΝΟΜΩ 2021

Βελτιώστε την ενεργειακή απόδοση του χώρου σας,
εξοικονομήστε χρήματα &… ανανεώστε το σπίτι σας!

Τι είναι το «Εξοικονομώ – Αυτονομώ 2021»

Το «Εξοικονομώ – Αυτονομώ 2021» είναι το νέο πρόγραμμα ενεργειακής αναβάθμισης και αυτονομίας ακινήτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (Υ.Π.Ε.ΚΑ.), που αποτελεί το διάδοχο σχήμα των προγραμμάτων «Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον», με αυξημένα ποσοστά επιδοτήσεων και διευρυμένη γκάμα επιλέξιμων παρεμβάσεων, με γνώμονα τη μεγιστοποίηση του οφέλους ως προς την ενεργειακή εξοικονόμηση και αυτονομία.

Τα οφέλη από τη συμμετοχή σας στο πρόγραμμα είναι πολλά:

1) Εξοικονόμηση ενέργειας και χρημάτων

2) Ολοκληρωτική αναβάθμιση της κατοικίας σας, η οποία αποκτά πλέον μεγαλύτερη αξία

3) Συμβολή στην προστασία του περιβάλλοντος

Γενικές Προϋποθέσεις Επιλεξιμότητας Κατοικίας

Μία κατοικία, προκειμένου να κριθεί επιλέξιμη, πρέπει να πληροί τις ακόλουθες γενικές προϋποθέσεις:

• Υφίσταται νόμιμα.

• Δεν έχει κριθεί κατεδαφιστέα.

• Χρησιμοποιείται ως κύρια κατοικία.

• Έχει καταταχθεί βάσει του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (Π.Ε.Α.) σε κατηγορία χαμηλότερη ή ίση της Γ.

Περιγραφή των επιλέξιμων παρεμβάσεων

Στάδια για την υπαγωγή στο Εξοικονομώ-Αυτονομώ 2021

 1. Ανάθεση σε ενεργειακό επιθεωρητή της διαδικασίας ένταξης στο πρόγραμμα και έκδοση του Α΄ΠΕΑ
 2. Συγκέντρωση απαιτούμενων δικαιολογητικών
 3. Υποβολή αίτησης ωφελούμενου
 4. Υπογραφή δανειακής σύμβασης με τράπεζα
 5. Εκταμίευση προκαταβολής
 6. Υλοποίηση παρεμβάσεων
 7. Δεύτερη ενεργειακή επιθεώρηση – έκδοση Β΄ΠΕΑ
 8. Προσκόμιση δικαιολογητικών – έλεγχος από δικαιούχο
 9. Εκταμίευση υπόλοιπου δανείου από τράπεζα

Χρήσιμες πληροφορίες για το Πρόγραμμα

1)    Ο συνολικός επιλέξιμος προϋπολογισμός παρεμβάσεων συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος από:

200,00€/τετραγωνικό μέτρο

 2)    Το επιτόκιο της δανειακής σύμβασης ανέρχεται σε 4,00% και είναι επιδοτούμενο σε ποσοστό 100%.

 3)    Η δαπάνη για το κόστος των δύο ενεργειακών επιθεωρήσεων, η δαπάνη του συμβούλου έργου, καθώς και τυχόν λοιπές δαπάνες μελετών, καλύπτονται εξ ολοκλήρου από το Πρόγραμμα, υπό την προϋπόθεση υπαγωγής της αίτησης και επίτευξης του ελάχιστου ενεργειακού στόχου του προγράμματος.                                                                    

 4)   Τα έργα των Ωφελούμενων (φυσικό και οικονομικό αντικείμενο) θα πρέπει να ολοκληρώνονται σε διάστημα δώδεκα (12) μηνών από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης υπαγωγής.

Εισοδηματικές κατηγορίες του Κύκλου Εξοικονομώ - Αυτονομώ 2021

Ατομικό Εισόδημα(€) Οικογενειακό Εισόδημα(€) Βασικό Ποσοστό Επιχορήγησης* COVID-19 premium Ενεργειακό premium Μέγιστο Ποσοστό Επιχορήγησης Μέγιστο Ποσοστό Επιχορήγησης για λιγνιτικές περιοχές
Έως 5.000 Έως 10.000 65% 10% 10% 85% 95%
> 5.000 έως 10.000 > 10.000 έως 20.000 55% 10% 10% 75% 85%
> 10.000 έως 20.000 > 20.000 έως 30.000 50% 10% 10% 70% 80%
> 20.000 έως 30.000 > 30.000 έως 40.000 45% 10% 10% 65% 75%
> 30.0000 > 40.000 35% 10% 10% 65% 65%

Ως εισόδημα λαμβάνεται το «εισόδημα επιβολής εισφοράς» του τμήματος Γ2 «Εκκ. Ειδ. Εισφοράς Αλληλ.» του εκκαθαριστικού σημειώματος δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2019 (υποβολή 2020).

Στην περίπτωση των πολυκατοικιών, δίνεται πλέον η δυνατότητα υποβολής αίτησης:

 • Πολυκατοικίας Τύπου Α: που περιλαμβάνει παρεμβάσεις στους κοινόχρηστους χώρους και παράλληλα παρεμβάσεις στα επιμέρους διαμερίσματα
 • Πολυκατοικίας Τύπου Β: που περιλαμβάνει παρεμβάσεις μόνο στους κοινόχρηστους χώρους

Για αιτήσεις πολυκατοικίας, το ποσοστό επιχορήγησης είναι ανεξάρτητο από το εισόδημα των ιδιοκτητών των διαμερισμάτων που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα, και ορίζεται ως εξής:

Πολυκατοικία Βασικό Ποσοστό Επιχορήγησης* COVID-19 premium Ενεργειακό premium Μέγιστο Ποσοστό Επιχορήγησης Μέγιστο Ποσοστό Επιχορήγησης για λιγνιτικές περιοχές
Τύπου Α 60% 10% 10% 80% 90%
Τύπου Β 60% 10% 70% 80%

Επί του βασικού ποσοστού επιχορήγησης που αποτυπώνεται στους παραπάνω πίνακες, προβλέπονται οι κάτωθι προσαυξήσεις:

 • ειδική προσαύξηση σε όλους 10% λόγω COVID – 19
 • σε ακίνητα που ανήκουν σε λιγνιτικές περιοχές, ειδική προσαύξηση κατά 10%
 • σε κτήρια ενεργειακής κατηγορίας Η και Ζ (μονοκατοικίες, μεμονωμένα διαμερίσματα, πολυκατοικίες Τύπου Α), εφόσον επιτευχθεί αναβάθμιση σε τουλάχιστον Β’ ενεργειακή κατηγορία, προσαύξηση ενεργειακού premium +10%

Επικοινωνήστε μαζί μας για πληροφορίες σε σχέση
με την αντικατάσταση των παλαιών κουφωμάτων σας κ.ά.

 Στην εταιρεία ΤΖΟΛΑΣ – ΧΑΡΜΑΝΤΑΣ έχουμε ενεργή συμμετοχή
στο πρόγραμμα ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ – ΑΥΤΟΝΟΜΩ!